Bjørnehjørnetann

I 2009 fekk museet ein stor brunbjørn. Han var felt i Lierne i Nord-Trøndelag. Bjørnen, ein 4 år gammal hannbjørn på 200 kg, vart utstoppa og står på ”alle fire” i museumslokala. Han er ein flott kar!

 

På 1800-talet var tyngda av den vestlandske bjørnestammen nettopp her vi bur. I dag er her ingen. Vi vil gi barna kunnskap om korleis bjørnen lever. Dette gjer det lettare for dei å forstå naturhistoria også, at naturen er i endring meir eller mindre under menneskeleg påverknad.  

Klikk på vedlegget for meir informasjon om formidlingsopplegget.