Undervising

 

Vi set aktivitetar og deltaking svært høgt. "Å lære ved å gjere" er derfor ei viktig rettleiing i vårt arbeid med å formidle den sunnmørske kulturhistoria til barn og unge.

Gjennom praktiske oppgåver formidlast kunnskap om fortida. Vi legg vekt på sansar og bruk av konkretar; gjenstandar, handverksteknikkar, lage mat i grua, sette opp grindbygg, hogge ved, ro sunnmørsbåt, dra garn og nytte utstillingane.

Velg skuletrinn og les om dei ulike tilboda. Velkommen til ein annleis skuledag!

 

Ålesund, byen som brann

Fiskerimuseet, BARNEHAGE
Byen vår har ikkje alltid sett ut slik den gjer i dag, kva var det som gjorde at ein by vaks fram akkurat her? Kva hende når fleire og fleire ville busette ...
les meir

"Det var ein gong..."

SUNNMØRE MUSEUM, BARNEHAGAR
Bli med på spennande eventyrstund i eit av dei gamle husa på museet.
les meir

Bjørnehjørnetann

SYKKYLVEN NATURMUSEUM, FØRSKULEBARN
I 2009 fekk museet ein stor brunbjørn. Han var felt i Lierne i Nord-Trøndelag. Bjørnen, ein 4 år gammal hannbjørn på 200 kg, vart utstoppa og står på ”alle ...
les meir