Vedtekter

Vedtekter for Stiftinga Sunnmøre Museum vart vedtekne på ekstraordinært årsmøte for stiftinga, 16. mars 2003. Reviderte og vedtekne på årsmøtet 23. mars 2010.