Planar

 

 

SAMLINGSPLAN SSM

Samlingsplanen for SSM er forankrat i at all innsamling skal vere kunnskapsbasert med bakgrunn i forsking eller utgreiing av eit kultur- eller naturhistorisk tema knytt til regionen. SSM byggjer si verksemd på The International Council of Museums (ICOM) sitt museumsetiske regelverk, samt norske retningslinjer for museum og kulturminnevern. Vi nyttar SPECTRUM som verkty i samlingsforvaltninga. Meir informasjon om SPECTRUM finn du her.  

Programmet vi nyttar for å digitalisere samlingane våre heiter PRIMUS. Programmet gjer at vi kan publisere samlingane offentleg gjennom Digitalt Museum

Samlingsplanen for SSM finn du i si heilheit i vedlagte pdf nederst på denne sida.