Årsrapport

Årsrapporten er ein årleg rapport som inneheld informasjon om årsrekneskapen og om kva Stiftinga Sunnmøre Museum har gjennomført i året som er gått. Årsrapporten vert presentert mellom anna for årsmøtet til Stiftinga Sunnmøre Museum. Årsmøtet består av representantar frå dei ulike kommunane som er knytt til regionsmuseet, Møre og Romsdal fylke samt tilsette sin representant for Stiftinga Sunnmøre Museum.