Landbruksmuseet, Vestnes

Landbruksmuseet held til i bygningane til den gamle landbruksskulen frå 1898 på Gjermundnes i Vestnes. Her kan du sjå utstillingar om dei store samfunnsendringane frå eit før-moderne samfunn til et mekanisk samfunn. Museet har både eit flott parkanlegg med eikeallé frå 1758 og eit rikt gravfeltområde frå jarnalderen.

 

I sommar slår vi òg eit slag for det biologiske mangfaldet! Bli med å lage insekthotell.

 

Viti sett inn ekstraordinære tiltak på dei ulike arenaane for å bidra til å redusere risikoen for spreiing av koronaviruset. Vi legg vekt på å følgje dei til ei kvar tid gjeldande råda frå Folkehelseinstituttet (FHI).