Brudavolltunet, Ørsta

Hovudoppgåva til museet er å ta vare på og formidle det særeigne tunet med hus og innbu. Vi prøver å spegle det vestlandske fiskarbondesamfunnet si utvikling med hovudvekt på attenhundretalet. Brudavolltunet skal vere ein møtestad mellom eldre og yngre, mellom fortid og notid.

 

Viti sett inn ekstraordinære tiltak på dei ulike arenaane for å bidra til å redusere risikoen for spreiing av koronaviruset. Vi legg vekt på å følgje dei til ei kvar tid gjeldande råda frå Folkehelseinstituttet (FHI).