Musea

Gjennom året er det mykje spennande som skjer av stort og smått på dei ulike musea i regionen. Alt i frå aktivitetsdagar, skulebesøk og utstillingsopningar til små og store nyheiter frå museums- kvardagen vår. Velg dei musea du vil ha meir informasjon om, og ta del i vår felles kulturelle fortid og notid. 

Og om du vil ha eit innblikk i den kunsthistoriske verda besøkjer du Jugendstilsenteret&KUBE og Anders Svor MuseumMusea på Sunnmøre sett inn ekstraordinære tiltak på dei ulike arenaane for å bidra til å redusere risikoen for spreiing av koronaviruset. Vi legg vekt på å følgje dei til ei kvar tid gjeldande råda frå Folkehelseinstituttet (FHI).