Sommar på naturmuseet!

 
20/6 og 15/8, kl 12:00-16:00
SYKKYLVEN NATURMUSEUM
Museet har sommarope frå 20.juni til 15. august!

Kvar onsdag, torsdag, fredag og søndag kl 12-16

Her på naturmuseet viser vi korleis plantar, dyr og fuglar skaper ein fantastisk mosaikk i det storslåtte naturlandskapet vårt, der alle brikkene til saman utgjer ein heilskap. Utstillinga tek deg med til landet som kom fram etter istida, gjennom livsviktige våtmarksområde og til artsrike skogar. Du får sjå korleis vi menneske til alle tider har påverka naturen vi lev i og er avhengige av. 

OBS! OBS! Ta utfordringa og løys sommarens rebus - med utgangspunkt i utstillinga vår! Passar for både barn og barnlege vaksne! 

 

BILLETT
Fellesbillett med Møbelmuseet som har si utstilling ei trapp opp! Vaksen kr. 60 og barn kr. 30

 

Velkomen!