Arrangement


Arrangement og omvisingar vert tilpassa dei til ei kvar tid gjeldande retningslinjene frå Folkehelseinstituttet. Musea på Sunnmøre sett inn ekstraordinære tiltak på dei ulike arenaane for å bidra til å redusere risikoen for spreiing av covid-19.

 

Møbelvandring i Stordal

19/9, kl 16:00-18:00
LANDBRUKSMUSEET

Vi ønskjer velkomen til vandring på møbelhistorisk grunn i Stordal søndag 19.9. 2021 kl. 16.00. les meir

Beinfløytekurs

15/10, kl 17:00-20:00
LANDBRUKSMUSEET

Bein har vorte brukt til fløyter i all tid. Ikkje berre legg- og skinnbein frå sau, men òg frå ku, geit og hjort. les meir

Beinfløytekurs

16/10, kl 11:00-14:00
SYKKYLVEN NATURMUSEUM

Bein har vorte brukt til fløyter i all tid. Ikkje berre legg- og skinnbein frå sau, men òg frå ku, geit og hjort. les meir

|