SUNNMØRE MUSEUM, ÅLESUND

Lag og veneforeiningar

Sunnmøre Museum har to ulike veneforeiningar knytt til seg; Helands Venner og Sunnmøre Museumslag. Vi er også tett knytte opp til Sunnmøre Historielag, der vi mellom anna er ein aktiv leverandør av ulike fagartiklar til Årboka.

HELANDS VENNER

Helands venner er ei interessegruppe som tek del i arbeidet for bruk og bevaring av båten Heland, me ... les meir

SUNNMØRE MUSEUMSLAG

Sunnmøre Museumslag er museet si veneforeining. Du kan vere aktivt medlem eller støttemedlem. Som ak ... les meir

BUNADSNEMDA

Kven er vi? Bunadnemnda for Sunnmøre er samansett av partane Stiftinga Sunnmøre Museum og Sunnmøre F ... les meir

SUNNMØRE HISTORIELAG

Er du interessert i å kjøpe gamle årbøker frå Sunnmøre Historielag? les meir