SUNNMØRE MUSEUM, ÅLESUND

Sunnmøre historielag

Er du interessert i å kjøpe gamle årbøker frå Sunnmøre Historielag? Her kan du lese alle årbøkene fra 1910 - 2010 digitalt på Sedak.

 

Her kan du lese alle årbøkene fra 1910 - 2010 digitalt på Sedak. Vi ryddar opp i lageret vårt og har årbøker frå følgjande årgangar til sals: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2013. Send bestillinga til kari-mette@sunnmore.museum.no. Vi leverer så langt lageret rekk. Pris: Kr 100 for 2 stk.

Her kan du lese alle årbøkene fra 1910 - 2010 digitalt på Sedak.

Trykk på linken - http://sunnmorehistorielag.no/