BRUDAVOLLTUNET, ØRSTA

Utleige

Ta kontakt med tunet om du har bruk for å leige lokale.

 

tlf. 700 66644 eller mobil 48 17 02 75. Heidi Brunstad-Øyehaug.