Sommersøndag på Ytste Skotet

 
1/7, kl 11:00-15:00
YTSTE SKOTET
Denne søndagen kan du bli med på biologisk vandring på slåtte-engene. Blomsterengene, slik vi husker de fra barndommen, er blitt formet av århundrer med samspill mellom mennesker og natur. Med modernisering av landbruket, endret arealbruk og gjengroing er de mange gamle slåttemarkene gått ut av bruk, og i dag er slåtte-eng en trua naturtype. Biolog Dag Holtan skal være med på vandringen og lære oss om orkideer og andre spennende arter som hører til engene. Det blir også kafe i løa med salg av rømmegrøt og tid til å nyte sommersøndag langt unna hverdagsmaset.

I år har vi samlet billettpris for båt og museumsbillett, og vi har fått Izettle så du kan betale med bankkort oppe på garden.

Pris for voksne er 260kr og barn 120 kr. Prisen inkluderer båtskyss begge veier, museumsbillett og alle aktiviteter og omvisning på garden.

Du kan også komme til fots over fjellet og da betaler du bare museumsbillett 60 kr voksne og 20 kr barn.

Alle søndagene har vi kafe med mulighet å kjøpe seg kaffe og kaker og brød bakt i vedkomfyr. Du kan også ta med egen matpakke og nyte den på tunet eller inne i løa – men husk å ta med søppel heim.

Båten går kl. 11 fra Dyrkorn og returnerer kl. 15. til Dyrkorn. Skyss over fjorden tar cirka 10 minutt, og stien oppe til garden en liten halvtime. Skyssbåt har plass til 14 personer, så vær forberedt på litt ventetid på kaia. Hjertelig velkommen til gards!