Søndagskåseri

 
31/3, kl 13:00-14:00
SUNNMØRE MUSEUM
Museumsmannen og lokalhistorikaren Bjørn Austigard er kjent for sine humørfylte kåseri. Søndag 31. mars er han invitert til Sunnmøre Museum av Sunnmøre Museumslag, der han fortel om sine erfaringar i samband med Romsdal Sogelag og Romsdalsmuseets Venner. Sistnemnte er eit av dei største vennelaga knytt til museet, med i overkant av 500 medlemmar. Vennelaget har stor aktivitet og bidreg med mange oppgåver.

 

 

Inngang: Kr 50. Gratis for medlemmar i Sunnmøre Museumslag. Husk medlemskort!