Ringmerking

 
16/11, kl 19:00-21:00
SYKKYLVEN NATURMUSEUM
Leiaren i Sunnmøre ringmerkingsgruppe, Kjell Mork Soot, har ringmerka over 200 000 fuglar. Denne museumstorsdagen fortel han om ringmerking med metallringar til resultat ved bruk av fargeringar/ flagg, lysloggarar og satellitt. Kva kan slik ringmerking fortelje oss?

Etter foredraget prøver vi oss på fuglequiz, med premiering av den/dei som viser mest kunnskap!

Vi ønsker små og store fuglevenner velkomne!

Billettar: vaksne kr 80, born (under 16 år) gratis

 Foto: Vidar Heitkøtter