Sunnmøre Museum søkjer kafe- / resepsjonsmedarbeidar for kort vikariat

Arbeidsoppgåvene er hovudsakleg å gi informasjon til dei besøkande i tillegg til billett-, kafe- og butikksal.

 

Arbeidstid:     Mandag - fredag kl. 9.30-16.30

Tidsrom:        13.08 - 01.10.2019

Søknadsfrist:  5. august

 

Send søknad til kari-mette@sunnmore.museum.no

For spørsmål kontakt museumsvert Kari-Mette Aamelfot Tveit; mobil 922 00 827