ARRANGEMENT

"Oppvekst og utdanning - før og no"

Forskningsdagane 2018" ønskjer velkommen til foredrag på Gamlegymnaset i Volda.


Arbeidet for opplysning og skulegang for born og unge har prega og spegla samfunnsutviklinga. Kvifor kom praksisen med å sende borna på skule nasjonalt og internasjonalt? Korleis var det å vekse opp som barn i Volda kring 1900? Og kva syner forsking om barndom i lys av utdanningssamfunnet nyare tid?

meir informasjon her

 

AKTUELT

Ny konstituert direktør ved Stiftinga Sunnmøre Museum Les meir

Direktørskifte ved Stiftinga Sunnmøre Museum Les meir

SSM tar del i "Forskingsdagane 2018" Les meir

MUSEA

Stiftinga Sunnmøre Museum utgjer 12 ulike museum i regionen.

Velg dei musea du vil ha meir informasjon om, og ta del i vår felles kulturelle fortid og notid.

PRESSA

KULTURSKATTAR

SSM har ei rik samling gjenstandar, antikvariske hus, båtar, fotografi og arkivmateriale. 

I dag er store deler av samlingane tatt vare på i moderne klimastyrte magasin.